Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku włączają się w ogólnopolską kampanię informacyjną i doradczą organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod hasłem „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W związku z tą akcją policjanci z otwockiej komendy w ramach prowadzonych dyżurów dochodzeniowo-śledczych będą udzielali wszelkich informacji związanych z powiadomieniem odpowiednich instytucji czy też złożeniem zawiadomienia o przestępstwie. Każda osoba pokrzywdzona w wyniku czynu zabronionego będzie mogła porozmawiać z policjantem, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na jej szkodę, złożyć stosowne zawiadomienie.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 18 do 24 lutego.

W organizację obchodów włączyło się szereg instytucji stojących na straży prawa i chroniących porządek i ład publiczny, w tym między innymi wymiar sprawiedliwości oraz Policja.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wielu krajowych podmiotów i organów stanowienia oraz egzekwowania prawa, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w „Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku oraz w podległych Komisariatach Policji i Posterunkach Policji, funkcjonariusze pełniący dyżurny dochodzeniowo-śledcze będą do dyspozycji wszystkich osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Policjanci będą dokładnie wyjaśniać, jak wygląda zawiadomienie Policji o popełnionym przestępstwie i jakie są prawa osób pokrzywdzonych. Funkcjonariusze udzielą również informacji w sytuacji kiedy zgłaszana sprawa należałaby do kompetencji innego organu, bądź jej rozpatrzenie zależałoby od złożenia zawiadomienia w innej instytucji. Funkcjonariusze z dochodzeniówki oraz zespołów kryminalnych w Komisariatach dokładnie wyjaśnią też obowiązujące procedury prawne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy, informacji oraz wsparcia w formie doradztwa  prawnego.

dn


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.