Policjanci podjęli natychmiastowe czynności, w związku ze zgłoszeniem pocisku moździeżowego, który odkopano na terenie parku miejskiego w Otwocku, podczas prac budowlanych związanych z rewitalizacją. Pierwszą weryfikację zagrożenia przeprowadzili policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego. Miejsce zabezpieczyli następnie mundurowi z wydziału prewencji. Powiadomiono patrol saperski z jednostki wojskowej w Wesołej. Saperzy wydobyli, po czym zabezpieczyli i zabrali pocisk. Okazało się, że pochodził on prawdopodobnie z czasów drugiej wojny światowej. Policjanci apelują i przypominają, aby w przypadku znalezienia takich przedmiotów od razu powiadamiać służby.

Pozostałości arsenału i militariów z czasów drugiej wojny światowej mogą być niebezpieczne. Niewybuchy i niewypały, na które można natknąć się podczas prac budowlanych czy też leśnych spacerów, od razu należy zgłosić właściwym służbom.

Bezwzględnie należy unikać przenoszenia takich przedmiotów czy też samodzielnego demontowania elementów min, bomb oraz pocisków. Każda taka ingerencja może skończyć się poważnym urazem zdrowotnym, a nawet zagrażać życiu.

Podczas prac rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie parku miejskiego w Otwocku, pracownicy firmy budowlanej zauważyli tkwiący w wykopie pocisk. O znalezisku od razu powiadomili oficera dyżurnego otwockiej komendy.

Dyżurny skierował na miejsce funkcjonariuszy zajmujących się rozpoznaniem minersko pirotechnicznym. Teren zabezpieczono i oznaczono policyjną taśmą, a dostępu do niego chroniła załoga wywiadowczo-interwencyjna z wydziału prewencji.

Wezwani na miejsce wojskowi saperzy z Wesołej  zabezpieczyli pocisk, jak się okazało młodzieżowy z czasów ostatniej wojny. Żołnierze zabrali go ze sobą w celu dalszej neutralizacji. Był to pocisk bez zapalnika.

Policjanci przypominają, aby zachować szczególną ostrożność w przypadku styczności z takimi przedmiotami. Służby powinno się powiadomić bezzwłocznie, telefonując na numer alarmowy 997 lub 112.

dn