Zachęcamy Państwa do wsparcia 1 % podatku lokalnych organizacji pożytku publicznego, które działają na rzecz mieszkańców powiatu otwockiego.

Jak przekazać 1 %?
Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.
Aby ułatwić Państwu wybór, poniżej zamieszczamy informacje o OPP z siedzibami na terenie powiatu otwockiego.

Następnie należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji.
Mogą Państwo także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące preferencji, co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel).

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu otwockiego