Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Biało-czerwone flagi i sztandary, jak co roku, dumnie powiewały 3 Maja pod pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Otwocku z okazji uroczystych obchodów uchwalenia Konstytucji.

Władze Powiatu Otwockiego, w osobach: Wicestarosty Otwockiego – Krzysztof Kłósek oraz Członka Zarządu Powiatu – Krzysztof Olszewski, złożyły hołd wszystkim twórcom Konstytucji, pierwszej w Europie, drugiej na Świecie.

228 rocznica przypomniała nam o wyzwaniach, które stały przed ówczesnym sejmem, targowicy, przez która dokument funkcjonował jedynie 14 miesięcy oraz naszym silnym duchu narodowym – Rzeczpospolita Polska mimo rozbiorów, wojen – trwa, silna i niepodległa!