Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

GDDKiA informuje, że samowolne usuwanie lub niszczenie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne są obowiązani:
  1. nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
  2. niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.
Świadome naruszenie znaku granicznego i brak woli ugodowego załatwienia sprawy będzie podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Mińsku Mazowieckim