W debacie społecznej, poświęconej bezpieczeństwu mieszkańców gminy Wiązowna, wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy oraz seniorzy uczęszczający na zajęcia i warsztaty w Domu Seniora „Wigor” w Woli Karczewskiej. Podczas spotkania, uczestnicy debaty składali wnioski oraz postulaty, apelując do Policji o kontrolę miejsc, w których dochodzi do zakłóceń porządku, a także podejmowania działań w ruchu drogowym przeciwko naruszającym obowiązujące przepisy prawa. Podczas debaty mieszkańcy dziękowali policjantom za dotychczasowe przedsięwzięcia, reakcję oraz wsparcie profilaktyczne. Pozytywnie oceniono współpracę z policyjnymi profilaktykami, którzy realizowali dotychczas szereg spotkań o bezpieczeństwie seniorów i osób starszych.

Czwarta w tym roku debata społeczna została zorganizowana w kolejnej gminie powiatu otwockiego. Spotkanie w ramach nowego cyklu pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowano w gminie Wiązowna.

W Domu Seniora „Wigor” w Woli Karczewskiej, w sali widowiskowej spotkali się policjanci z Zastępcą Wójta Tomaszem Kostyrą oraz seniorzy i mieszkańcy gminy Wiązowna.

Komendę Powiatową Policji w Otwocku, Komisariat Policji w Józefowie oraz Posterunek Policji w Wiązownie reprezentowali:

  • Komendant Komisariatu Policji w Józefowie komisarz Arkadiusz Piętka,
  • Kierownik Posterunku Policji w Wiązownie młodszy aspirant Michał Wieczorek,
  • Dzielnicowy Gminy Wiązowna aspirant Hanna Bronikowska,
  • Dzielnicowy Gminy Wiązowna młodszy aspirant Jacek Zduńczyk,
  • Dzielnicowy Gminy Wiązowna młodszy aspirant Włodzimierz Kozłowski,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku komisarz Jakub Komorowski,               
  • Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Daniel Niezdropa.

Spotkanie z lokalną społecznością rozpoczęło się od wystąpienia moderatora – nadkomisarza Daniela Niezdropy, który przypomniał zgromadzonym założenia oraz cele organizacji debat społecznych.

Pierwszym punktem wystąpienia moderatora było przedstawienie stopnia realizacji wniosków i postulatów z poprzedniej debaty społecznej. Daniel Niezdropa kolejno wymienił wszystkie wnioski, przedstawiając efekty działań Policji, związane bezpośrednio z eliminowaniem zagrożeń.

Mieszkańcy podczas debaty zostali zapoznani z zadaniami priorytetowymi, które realizują dzielnicowi oraz multimedialnymi narzędziami komunikacji, które służą do łatwego nawiązywania kontaktu z Policją tj. aplikacją MOJA KOMENDA oraz KMZB (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa).

Po zakończonej prezentacji, moderator przekazał głos mieszkańcom, którzy mogli swobodnie wypowiedzieć się w kwestii bezpieczeństwa.

Na debacie pojawiły się nowe wnioski, opinie i wskazania do podjęcia działań przez Policję. Nie zabrakło też podziękowań za realizację dotychczasowych postulatów, skuteczność oraz widoczność patroli na terenie gminy. Pochwały zebrali też dzielnicowi za swoje zaangażowanie, pomoc i serdeczność w kontakcie z mieszkańcami.

Podczas debaty poruszono między innymi tematy związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, bezpieczeństwem pieszych, spożywaniem alkoholu przez młodzież, gromadzeniem się młodzieży, zaśmiecaniem i paleniem ognisk nad wodą.

Mieszkańcy wnioskowali o więcej patroli, kontrole miejsc zagrożonych, a także kontrole prędkości i trzeźwości.

Obecni na debacie mundurowi często zabierali głos, odpowiadając na pytania zadawane przez mieszkańców bądź odnosząc się do poruszanych problemów. O zaangażowaniu podległych policjantów zapewniał Komendant Komisariatu w Józefowie komisarz Arkadiusz Piętka, apelując do mieszkańców o reakcję i natychmiastowe powiadamianie policjantów o zauważonych zagrożeniach.

O działaniach lokalnego samorządu w sferze tworzenia rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zapewniał natomiast Zastępca Wójta Gminy Wiązowna Tomasz Kostyra.

Jak podkreślił przedstawiciel władz samorządowych, to budowa nowej policyjnej siedziby w Wiązownie ma między innymi wpłynąć na to, że policjanci będą stale obecni na terenie wiązowskiej gminy.

Następna debata z mieszkańcami, tym razem w Kołbieli, odbędzie się 27 czerwca, kolejne w pozostałych gminach powiatu otwockiego, odbędą się dopiero po wakacjach.

Zachęcamy jednak mieszkańców do nawiązywania kontaktów z dzielnicowymi, którzy będą w ramach prowadzonych konsultacji, zbierać opinie i wnioski związane z konkretnymi problemami. Konsultacje mają pomóc dzielnicowym w doprecyzowaniu zadań priorytetowych, które będą oni planować do realizacji w drugiej połowie 2019 roku.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji debaty społecznej: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie – Paulinie Sokół oraz dyrektor Domu Seniora „Wigor” w Woli Karczewskiej – Krystynie Motyce.

dn