Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 2018 roku. Nadrzędnym celem Modelu Kooperacji jest wsparcie instytucji pomocowych tak, aby mogły budować efektywny system pomagania osobom i rodzinom, które borykają się z wieloma problemami, a instytucje pomocowe wyczerpały wobec nich własne, podmiotowe możliwości pomocy. Model Kooperacji zakłada wzmocnienie zasobów, odbudowę sprawczości oraz przygotowanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.
     Realizacja programu przyczyni się do wzrostu efektywności pomocy, lepszej organizacji usług oraz wzmocnienia roli pracownika socjalnego. Współdziałanie instytucji pomocowych na rzecz osób potrzebujących wpływa na profesjonalizację usług, a tym samym wzrost, jakości świadczonej pomocy.