• Samorząd
    Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ogłasza przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta nr 2754W i ul. Samorządowej nr 2758W w Otwocku.