Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

     Od 1 lipca w ośrodku ,,Jędruś” przebywa grupa litewskiej młodzieży polskiego pochodzenia uczęszczającej do polskiej szkoły średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce (Litwa).
Uczniowie przebywają w Polsce w ramach współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Warszawski oraz Powiatu Otwockiego.
Podstawowym celem organizacji tej wizyty jest nawiązanie i utrwalenie przyjacielskich więzi pomiędzy rówieśnikami z Polski i Litwy, poznanie i przybliżenie historii Polski jak również możliwości "żywego" kontaktu z językiem polskim.
     Bogaty w różnorodne atrakcje program całego pobytu oraz piękna letnia pogoda zagwarantowały dobrą zabawę i sprawiły, że humory dopisywały wszystkim uczestnikom kolonii a cała wizyta litewskiej grupy w Polsce przebiegła w przyjaznej atmosferze.
Środowe tj. 9.07 spotkanie ze Starostą - Cezarym Łukaszewskim było doskonałą okazją do przeprowadzenia wspólnych rozmów, wyznaczeniu nowych celów oraz wymiany doświadczeń.
     Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom „Jędrusia” za wspaniałe przyjęcie naszych rodaków.
Galeria zdjęć na Facebook