Celem wydarzenia było upamiętnienie 75-lecia Akcji „Burza” w Powiecie Otwockim, a także 20-lecia obecności Polski w NATO. Na skwerze rtm. Pileckiego w Otwocku wydarzenie rozpoczął prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Pan Piotr Mateusz Kudlicki, a tuż po nim wykład na temat Akcji „Burza” w powiecie otwockim wygłosił pasjonat, historyk, a zarazem Radny Powiatowy – Pan Paweł Ajdacki.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli zobaczyć jeden z najnowocześniejszych czołgów będących na stanie polskiej armii, czyli Leopard 2A5, zapoznać się z wozami saperskimi i bojowymi, a także doświadczyć emocji w symulatorze dachowania. Wielkim powodzeniem u odwiedzających cieszyły się pokazy dynamiczne: klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, Jednostki Wojskowej GROM, Straży Pożarnej i oczywiście pokaz tresury psów wojskowych z Celestynowa. 

Kulminacyjnym momentem wydarzenia była wizyta Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery, senatora Pana Konstantego Radziwiłła. Minister rozpoczął wizytę od złożenia wiązanki pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego, a następnie nastąpiła część oficjalna wydarzenia na scenie, podczas której Minister Błaszczak wręczył nominację ze stopnia kapitana na stopień majora Panu Tadeuszowi Sułowskiemu. Gratulacje majorowi złożyli również: Starosta Otwocki Pan Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Pan Krzysztof Kłósek oraz Prezydent Miasta Otwocka Pan Jarosław Margielski.

W drugiej części wydarzenia na scenie gościliśmy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia”, zespół Ojczyzna i zespół wokalny z PMDK Otwock.

Wspólnym odśpiewaniem pieśni” O Panie skrusz ten miecz , co siecze kraj” i „Śpij kolego” zakończył się Piknik Militarny w Otwocku.

Głównym organizatorem wydarzenia był Powiat Otwocki przy współudziale partnerów: Agencji Mienia Wojskowego i Miasta Otwock.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Mazowiecki i Prezydent Miasta Otwocka.

Dziękujemy wszystkim jednostkom wojskowym, służbom i uczniom klas mundurowych, którzy wzięli udział w pikniku:
Agencja Mienia Wojskowego
Jednostka Wojskowa GROM
Żandarmeria Wojskowa Oddział Mazowsze
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Otwocku
1 Warszawska Brygada Pancerna 
6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rtm. Witolda Pileckiego
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
Centralna Biblioteka Wojskowa
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
Klasa mundurowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku