Policjanci z otwockiej jednostki, profilaktyk i dzielnicowy, spotkali się z uczniami klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku. Zajęcia z młodzieżą dotyczy zagadnień i pojęć skierowanych do starszych odbiorców, w tym odpowiedzialności prawnej za czyny nieletnich, zjawisk demoralizacyjnych, w tym narkotyków i dopalaczy, a także przemocy rówieśniczej. Policjanci uświadamiali młodzież, zachęcali do promowania wyłącznie zgodnych z prawem zachowań i tłumaczyli, aby w edukacji i życiu codziennym kierować się wyłącznie dobrem, rozsądkiem i uczciwością. Tego rodzaju prelekcje policjanci realizują w szkołach w całym powiecie otwockim.

Zajmująca się problematyką nieletnich oraz wspierająca profilaktykę społeczną aspirant Karolina Pardej wspólnie z dzielnicowym młodszym aspirantem Mariuszem Wypustkiem, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 12 w Otwocku.

Celem policyjnej wizyty było przede wszystkim przeprowadzenie zajęć z klasami ósmymi, aby pokazać młodzieży jak wygląda odpowiedzialność prawna nieletnich do ukończenia 17 lat i po przekroczeniu tego wieku.

Policjanci wiele uwagi poświęcili negatywnym zjawiskom, jakie można zauważyć w środowisku uczniowskim, w tym zagrożeniom narkotykami i dopalaczami, uporczywemu nękaniu tj. stalkingowi, przemocy rówieśniczej, a także innym kategoriom czynów karalnych, których dopuszcza się młodzież szkolna.

Policyjna lekcja miała na celu dotrzeć do świadomości młodych ludzi, aby pokazać im, że niewłaściwe zachowanie może skutkować odpowiedzialnością przed sądem.

Policjanci życzyli młodzieży, aby w szkole i życiu codziennym, zawsze przyświecał im rozsądek oraz świadomość tego, że tylko właściwa postawa jest podstawą życiowego sukcesu.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Foto: Arch. KPP Otwock