Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

W gminie Wiązowna rozpoczęto lokalną kampanię społeczną, wzorem ogólnoświatowego przedsięwzięcia pt. „Biała Wstążka”. Od 25 listopada do 10 grudnia przygotowano bogaty program różnych akcji happeningowych, konkursów, porad, dyżurów, spotkań i prelekcji, których celem jest przeciwdziałanie przemocy. Do akcji przystąpili wiązowscy dzielnicowi z policyjnymi profilaktykami, aktywnie propagując już pierwszego dnia założenia akcji. Uroczyste przekazanie Policji materiałów służących promocji, miało miejsce w gabinecie wójta Janusza Budnego. Tego samego dnia „Białe Wstążki” otrzymali kuratorzy sądowi z Otwocka oraz pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej.

„Biała Wstążka” jest największą, znaną na całym świecie, kampanią społeczną, której głównym celem jest przeciwstawianie się przemocy i prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych, aby edukować, uświadamiać i pokazywać, jakie zagrożenie niesie to zjawisko patologii społecznej i jak oddziałuje negatywnie w różnych sferach i dziedzinach życia społecznego.

Edukacyjnej i zarazem profilaktycznej misji, w celu propagowania właściwych postaw, wsparcia udzielanego osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy, a także pomocy wychowawczej samym sprawcom, podjął się Urząd Gminy w Wiązownie, który zainicjował, zaplanował  i rozpoczął lokalną kampanię pod światowym hasłem „Biała Wstążka”.

Przez kolejne dwa tygodnie, zgodnie z założeniem programu, na terenie gminy Wiązowna, odbywać się będą przedsięwzięcia mające promować wyłącznie właściwe postawy w życiu codziennym, wolnym od agresji i przemocy.

Na inaugurację działań „Białej Wstążki” zaproszono profilaktyków z otwockiej komendy oraz kierownika posterunku Policji w Wiązownie wraz z dzielnicowymi, którzy na co dzień wspierają działania pomocowe prowadzone w ramach procedury niebieskiej karty przez Zespół Interdyscyplinarny w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W gabinecie Wójta Gminy Wiązowna, Janusza Budnego, odbyło się uroczyste przekazanie materiałów profilaktycznych, wstążek, ulotek i pluszowych misiów, będących symbolem gminnego konkursu plastycznego pt. „Lepiej przytul”.

Wójt serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie policjantów: kierownika młodszego aspiranta Michała Wieczorka, dzielnicowych – aspirantów: Hannę Bronikowską, Jacka Zduńczyka i Włodzimierza Kozłowskiego, oficera prasowego nadkomisarza Daniela Niezdropę i profilaktyków: aspiranta sztabowego Annę Wasilewicz i aspiranta Karolinę Pardej.

Podczas spotkania, wójt uhonorował wszystkich policjantów symbolem „Białej Wstążki” dzieląc się przy tym refleksją, aby nasze wspólne działania przyniosły jak najlepsze efekty profilaktycznego odziaływania i zapobiegania przemocy.

Policjanci zapewnili, że aktywnie włączą się w działania profilaktyczne, wykorzystają otrzymane materiały, wstążki, ulotki i misie, docierając do jak największej liczby mieszkańców oraz instytucji, które wspólnie z naszą formacją pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy, pomagają i wychowują.

Tego samego dnia, po spotkaniu u wójta, przykład zaangażowania w akcję dali sami dzielnicowi, którzy w centrum Wiązowny, przekazywali mieszkańcom białe wstążki, ulotki oraz misie, zachęcając do promowania wyłącznie dobrych wzorców zachowań, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Spotkało się to z bardzo przyjemnym odbiorem. Handlowcom z miejscowego targowiska dzielnicowi przekazali też ulotki, aby przybywającym na zakupy przekazywali w ten sposób informacje na temat prowadzonych przedsięwzięć i konkursu pt. „Lepiej przytul”. Dzielnicowi przekazali przy tym kilka misiów, aby zachęcić szczególnie najmłodszych do udziału w konkursie.

O zaangażowaniu się z kolei naszych otwockich profilaktyków, świadczyły odwiedziny w siedzibie zespołów kuratorskiej służby sądowej w Otwocku, gdzie ideę akcji policjanci przekazali kuratorom, zajmującym się nieletnimi oraz dorosłymi , między innymi w gminie Wiązowna. Wszyscy kuratorzy otrzymali symbol „Białej Wstążki”.

Pierwszego dnia kampanii policjantki od profilaktyki odwiedziły Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Otwocku, gdzie wręczyły symbole „Białej Wstążki” osobom zaangażowanym na rzecz pomocy pokrzywdzonym w wyniku przemocy. Policjantki zapowiedziały, że odwiedzą niebawem ośrodek, aby spotkać się z rodzinami, które były dotknięte przemocą i przekażą najmłodszym pluszaki, symbolizujące dobro i ciepło ludzkich serc.

Policyjni profilaktycy oprócz wspomnianych działań, będą do końca kampanii realizować spotkania w przedszkolach i szkołach. Planują również akcję happeningową w ruchu drogowym, mającą pokazywać kierowcom, że nie tylko w domu, ale również podczas podróży, za kierownicą, nie powinno być agresji.

Wiązowska akcja „Biała Wstążka” to przykład niesamowitego zaangażowania, zrozumienia i dostrzegania potrzeb ciągłej pomocy i prowadzenia szerokiej profilaktyki na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Razem możemy więcej, dlatego policjanci będą wspierać te szczytne działania do samego końca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Wiązowny, który zgodzili się na wykonanie zdjeć z ich udziałem i publikację na stronie internetowej otwockiej komendy.

tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

zdjęcia: nadkom. Daniel Niezdropa

 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
 • „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy
  „Biała Wstążka” w gminie Wiązowna, dzielnicowi z profilaktykami razem przeciw przemocy