• Inna
    Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza zamówienie na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika specjalistycznego. Termin składania ofert do 29 listopada 2019 r. do godz. 10.00.