Policyjny profilaktyk, dzielnicowi, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Strażacy z Komendy Powiatowej PSP, wzięli udział w warsztatach o bezpieczeństwie dla dzieci oraz młodzieży, spędzających okres ferii zimowych w ramach akcji „ZIMA w PMDK”. Przedstawiciele służb rozmawiali przede wszystkim o zagrożeniach, na jakie są narażeni młodzi ludzie w czasie wolnym. Poruszali również kwestie zachowania środków ostrożności podczas korzystania z lodowiska i stoków narciarskich, apelując przy tym o zdrowy rozsądek i wyłącznie bezpieczną zabawę.

Służby mundurowe i sanitarne wielokrotnie gościły już w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, na różnego rodzaju spotkaniach i prelekcjach. Zwykle zapraszani wspólnie, policjanci, strażacy i pracownicy sanepid-u prowadzili tam interesujące zajęcia, w których oprócz teoretycznych treści, operowali żywymi przykładami zagrożeń, jakich należy unikać na co dzień.

Okres ferii zimowych to czas wyjątkowej aktywności w policyjnej profilaktyce. Funkcjonariusze odwiedzają miejsca wypoczynku dzieci oraz młodzieży edukując o bezpieczeństwie.

Takie właśnie było spotkanie, które przeprowadzili przedstawiciele służb mundurowych dla wychowanków zimowiska w ramach akcji „ZIMA w PMDK” w Otwocku.

Komendę w Otwocku reprezentowali: profilaktyk - aspirant sztabowy Anna Wasilewicz i dzielnicowi: aspirant sztabowy Adam Sobczyk, aspirant Joanna Zbrzeźniak-Łopacka.

W części policyjnego wykładu położono szczególny nacisk na bezpieczne zachowania na świeżym powietrzu. Policjantki przedstawiły zasady bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich. Radziły też i przestrzegały, aby unikać dzikich ślizgawek i spacerów nad wodą.

Pracownik sanepid-u natomiast omówił sytuacje, w których mogłoby dojść do różnych urazów zdrowotnych i przedstawił, jak należy zachować się w konkretnych sytuacjach.

Strażacy omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zachowaniem się w sytuacji zaistnienia pożaru.

To były niezapomniane zajęcia z młodzieżą.

nadkom. Daniel Niezdropa