Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Mając na względzie dobro mieszkańców i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom, w których mogłoby dochodzić do zagrożenia rozprzestrzeniania się koronowirusa, policjanci pełniący służbę w Otwocku oraz pozostałych miastach i gminach powiatu otwockiego, będą podawać komunikaty głosowe, apelujące do mieszkańców o pozostanie w domach. Policyjne komunikaty mają na celu wzmocnić przekaz i oddziaływanie na świadomość mieszkańców, że tylko dzięki stosowaniu się do wyznaczonych reguł można uniknąć zagrożenia związanego z koronawirusem.

Policjanci z otwockiej komendy włączyli się aktywnie w akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców, której celem jest apelowanie i przypominanie o stosowaniu się do zaleceń sanitarnych oraz zachowanie takich środków ostrożności, aby skutecznie unikać zagrożenia związanego z koronawirusem.

Mieszkańcy Otwocka mogli usłyszeć już komunikaty głosowe podawane przez głośnik policyjnego radiowozu, zalecające pozostanie w domach. Te komunikaty będą podawane w ciagu dnia przez policjantów realizujących zadania patrolowe w całym powiecie.

Jak mówi policyjny komunikat: „„Prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeśli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze i najbliższych” - brzmi policyjny komunikat”.

Apelujemy o stosowanie się do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, określającego ograniczenia w przemieszczaniu się osób oraz zakazy, do których należy się stosować.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Film: WKS KSP

Pliki do pobrania

  • 182.21 KB
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii