Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Inna niż zwykle, jednak podniosłości i szczególnego charakteru jej nie brakowało. Taka była właśnie uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, która miała miejsce w komisariacie w Józefowie. Byliśmy zaszczyceni obecnością I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektora Krzysztofa Smeli, a także włodarzy powiatu otwockiego, Otwocka, Józefowa, Karczewa i kierownictwa otwockiej prokuratury. Akty mianowania i listy gratulacyjne w związku z wyróżnieniem przez samorządy, odebrali wybrani przedstawiciele policjantów. Nie zabrakło dobrych słów za oddanie i pomoc społeczeństwu. Podinspektor Przemysław Dębiński, kierujący otwocką jednostką, zapewnił o gotowości do skutecznej walki z przestępczością.

Jak co roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku zorganizowano obchody Święta Policji. W tym wyjątkowym i szczególnym dniuu, podziękowano wszystkim policjantom za ich służbę na rzecz społeczności powiatu otwockiego.

Jak podkreślił pełniący obowiązki otwockiego komendanta, podinspektor Przemysław Dębiński: „otwoccy funkcjonariusze swoją solidną służbą, wykonywaną każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, w pełni zasłużyli na awanse, nagrody i wyróżnienia”.

Tegoroczne obchody miały nieco innych charakter niż te z ubiegłych lat, jednak w niczym nie ustępowały policyjnym uroczystościom organizowanym w oparciu o każdy detal i szczegół związany z ceremoniałem.

Pomimo tego, że w uroczystej zbiórce, która miała miejsce w sali odpraw komisariatu Józefowie, uczestniczyli tylko wybrani przedstawiciele awansowanych i wyróżnionych, to grono funkcjonariuszy docenionych za swoje osiągnięcia w służbie było dość spore.

W związku z tegorocznym Świętem Policji:

  • awansowano na wyższe stopnie służbowe 58 policjantów, w tym: 22 w korpusie aspirantów, 33 w korpusie podoficerów, 3 w korpusie szeregowych,
  • Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 8 policjantów,
  • Komendant Stołeczny Policji awansował na wyższe stanowiska służbowe 13 policjantów,
  • Komendant Powiatowy Policji w Otwocku wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 75 policjantów,
  • Samorządy Powiatu Otwockiego wyróżniły nagrodami 43 policjantów, w tym: władze powiatowe 12 policjantów, Miasto Józefów 15 policjantów, Miasto i Gmina Karczew 16 policjantów.

Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Krzysztof Smela, który w swojej przemowie wyraził wiele słów podziękowań za efekty służby policjantów z komendy powiatowej.

Do znamienitego grona osób, które nie szczędziły serdeczności i pochwał dla policjantów dołączyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Krzysztof Kłósek, Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski, Burmistrz Józefowa Marek Banaszek, Zastępca Burmistrza Karczewa Karol Chróścik. Wiele wspaniałych ocen przekazała również policjantom Lidia Kazimierczyk-Pyra, zajmująca stanowisko Prokuratora Rejonowego w Otwocku.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Przemysław Dębiński w swoim wystąpieniu podkreślił wagę służby funkcjonariuszy oraz ich zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Podziękował między innymi za wsparcie starań o modernizację siedziby komendy.

Powiedział: „Serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Starosty i Pana Prezydenta, za niezwykłą przychylność i poparcie władz samorządowych dla szczytnego pomysłu rozbudowy naszej komendy. Pomysłu, który znajduje się już w fazie realizacji. To dzięki Wam powstaje dokumentacja projektowa, a już niebawem, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, rozpoczniemy budowę nowej siedziby otwockiej Policji”.

Policyjnej święto organizowane było w trudnym dla wszystkim czasie walki z koronawirusem i poddaniu się reżimowi sanitarnemu, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu. Było jednak równie dostojne i ceremonialne jak dotychczasowe zbiórki i apele.

Nie zabrakło przyjaciół otwockiej Policji, współdziałających z naszą służbą na rzecz krzewienia bezpieczeństwa publicznego, nie zbrakło też laurów dla funkcjonariuszy, którzy każdego dnia nie ustają w staraniach, aby poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy i najlepszy.

Dziękujemy za wszystkie dobre słowa, również tym, którzy z uwagi na obostrzenia sanitarne nie mogli przybyć do nas w większym gronie.

Słowa podziękowania w związku z policyjnym świętem kierujemy do lokalnych mediów, gazet i portali za wspieranie policyjnej profilaktyki oraz prewencji, a także wsparcie w budowaniu dobrego wizerunku Policji i przedstawianiu naszych sukcesów wykrywczych.

W komendzie oprócz policjantów, zadania pomocnicze wykonują również pracownicy Policji. Ich praca i zaangażowanie ma dobry odbiór nie tylko wśród funkcjonariuszy, ale też wśród kierownictwa otwockiej jednostki Policji, co jest zawsze podkreślane podczas policyjnych świąt i uroczystości.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, że byli z nami na uroczystej zbiórce w związku ze 101 rocznicą powołania Policji.

Tekst: nadkom. Daniel Niezdropa

Zdjęcia: asp. Karol Bartczak