Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Święto Policji to czas awansów, nagród i wyróżnień. To również czas wspomnień i przypominania zasług i postaw policjantów, którzy w minionych latach dali przykład prawdziwego bohaterstwa oraz tych, którzy zginęli tragicznie na służbie, broniąc ustalonego prawem porządku. Taka postacią w historii naszej komendy jest sierżant Jarosław Wasążnik, postrzelony śmiertelnie z broni palnej przez mężczyznę wobec, którego podjęto interwencję na Osiedlu „Stadion” w Otwocku. Swoją śmiercią dopełnił słowa policyjnej roty. Pamięć o nim zawsze będzie żyła w naszym środowisku. Dlatego z okazji Święta Policji, oddaliśmy cześć i honor w miejscu gdzie zginął, przy pomniku i tablicy poświęconych jego pamięci.

Zawód policjanta to szczególna służba dla społeczeństwa. Składając rotę, każdy policjant ślubuje „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.  

Nie ma jednego scenariusza na policyjną interwencję, gdzie funkcjonariusze podejmują działania wobec agresywnych osób, obezwładniając czy też odbierając niebezpieczne przedmioty. Nigdy też nie wiadomo, czy w tle takie interwencji nie pojawi się broń, która może być wykorzystana przeciwko policjantowi. Historię Policji znaczą sylwetki wielu dobrych stróżów prawa, którzy oddali swoje życie, walcząc do samego końca, chroniąc ludzkie życie i pomagając tym, których życie mogło być zagrożone.

Taką postacią był sierżant Jarosław Wasążnik, policjant w służbie prewencyjnej, służący w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku, który z ostatniej swojej służby, którą rozpoczął 28 czerwca 1993 roku, nie wrócił już do domu. Zginął podczas interwencji, gdzie użyto wobec policjantów broni palnej.

Pamięć o nim jest wciąż żywa, bo przypomina każdemu z nas o tym, jakie ryzyko wiąże się z policyjnym zawodem. Ryzyko, które każdy z nas przyjmuje, podejmując służbę w Policji.

Każdego roku, kiedy zbliża się lipcowe Święto Policji, przy pamiątkowej tablicy, która znajduje się w miejscu, gdzie zginął sierżant Jarosław Wasążnik, na osiedlu „Stadion” w Otwocku, pojawia się policyjna delegacja, składając symboliczny patriotyczny bukiet kwiatów i zapalając znicz w intencji zmarłego.

Tak było i teraz. W asyście policjantów z Pocztu Sztandarowego, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Przemysław Dębiński wraz z I Zastępcą podinspektorem Jędrzejem Bełzem, oddali honor policjantowi, dopełniając tym samym chwalebnej tradycji i dając wyraz szczególnej pamięci o zasługach i bohaterskiej postawie policjanta, który zginął w obronie najwyższych wartości.

Oddał życie, naraził własne, chroniąc życie drugiego człowieka.

Z okazji Święta Policji, sierżancie Jarosławie Wasążniku, CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI ! ! !

nadkom. Daniel Niezdropa

 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
 • Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta
  Złożenie kwiatów i honor oddany w miejscu tragicznej śmierci policjanta