Inspektor w Wydziale Administracyjnym

Kandydat powinien posiadać m.in.:

  • wyższe II stopnia o kierunku budownictwo, ekonomia
  • minimum 3 lata stażu pracy;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego; Ustawy Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r.
  • znajomość procesu inwestycyjnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
  • prowadzenie spraw formalno – prawnych zadań inwestycyjnych w tym przygotowywanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji;
  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i koordynacją prac projektowych i bezpośrednią realizacją inwestycji, w tym uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych;
  • uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zamówień publicznych poprzez przygotowywanie merytoryczne dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego;
  • przygotowywanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów;
  • współpraca i nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego;
  • przygotowywanie założeń technicznych do szacunków finansowych i wieloletnich planów finansowych.

Nabór trwa do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko