W czwartek, 16 czerwca na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie odbyła się tegoroczna edycja Pikniku Wiślanego. Licznie przybyli mieszkańcy mogli korzystać z bardzo intensywnego programu. Były dawne gry i zabawy takie jak: krokiet, kule, serso czy "trou madame", był pokaz dekoracji XVIII-wiecznego stołu, warsztaty wyplatania wianków, a także bajki dla dorosłych i dla dzieci Jeana de La Fontaine i Ignacego Jana Krasickiego z wykorzystaniem teatrzyku lalkowego, „Bajka muzyczna”. Poprowadzono również prelekcję o tradycjach świętojańskich, a jedną z nich pokazano w praktyce. Na wydarzeniu obecni byli także rekonstruktorzy z Towarzystwa Stanisławowskiego.

Organizatorami Pikniku byli: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Powiat Otwocki oraz Sołectwo Otwock Wielki.