Oprogramowanie na zamówienie – jakie modele współpracy proponują firmy IT z Warszawy?

Wiele firm IT z Warszawy w swojej ofercie posiada przygotowanie oprogramowania na zamówienie dla różnego rodzaju klientów. Aplikacje stworzone przez informatyków mogą pomagać przedsiębiorcom w organizacji łańcucha dostaw, księgowości lub zarządzaniu dokumentacją. Niezależnie jednak od rodzaju zamawianego oprogramowania, firmy z branży IT oferują różne modele współpracy, o których dowiesz się więcej w tym artykule.

Model współpracy firm IT z Warszawy „praca u klienta”

Ten rodzaj współpracy jest coraz częściej wybierany przez klientów, którzy zamawiają oprogramowanie IT w Warszawie. Klient płaci za materiały, czas poświęcony na wykonanie danego rodzaju oprogramowania, a także odpowiada za zakwaterowanie pracowników firmy IT w wybranym przez siebie miejscu.

Oprogramowanie na zamówienie z www.ittouch.pl również może być tworzone w ramach pracy u klienta. Jednak firma IT Touch tworzy oprogramowanie na zamówienie dla różnego typu zleceniodawców, dostosowując przy tym model współpracy do ich potrzeb i wymagań.

Praca u klienta jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, którym zależy, żeby zespół projektowy był w stałym kontakcie z firmą zlecającą wykonanie danego projektu IT. Ten model współpracy sprawdzi się również, gdy klientowi zależy, aby projektanci pracowali na urządzeniach w jego firmie.

Oprogramowanie na zamówienie w modelu robocizna + materiały

W tym modelu współpracy klient pokrywa tylko koszt robocizny oraz materiałów wykorzystywanych przez zespół projektowy. Warto jest wybrać ten rodzaj kooperacji w sytuacji, gdy projekt jest długoterminowy i skomplikowany.

Rozliczenie współpracy w tym modelu jest dokonywane z góry co określony czas, ustalony wstępnie wcześniej przez klienta oraz firmę IT, która wykonuje tę usługę. Ważnym aspektem jest też to, że czas trwania projektu oraz jego kształt mogą ulegać zmianie. Pozwala to na wydłużenie okresu potrzebnego na naprawianie błędów w danym oprogramowaniu oraz na zmianę koncepcji, jeśli klient sobie tego zażyczy.

Ustalona cena za oprogramowanie na zamówienie w Warszawie

W przeciwieństwie do modelu „robocizna + materiały” model ustalonej ceny zakłada ustalenie ostatecznych kosztów wykonania projektu przed rozpoczęciem prac. To rozwiązanie sprawdzi się, gdy projekt IT obarczony jest małym ryzykiem błędów w jego wykonaniu na etapie estymacji.

W momencie, gdy wykonawca projektu nie doszacuje jego kosztów, to ponosi on za to pełną odpowiedzialność. Przyczyną tego jest fakt, że współpraca przebiega na podstawie wcześniej podpisanego kontraktu przez zleceniodawcę oraz wykonawcę. Jest to dobra informacja dla firm, które chcą zlecić komuś wykonanie oprogramowania, ponieważ na pewno nie zapłacą kwoty wyższej niż tej ustalonej w kontrakcie.

Przed rozpoczęciem prac potrzebne jest dostarczenie przez zleceniodawcę wymaganej dokumentacji, na podstawie której zostanie przygotowana oferta. Na tym etapie klient może jeszcze negocjować warunki współpracy z firmą IT, zanim podpisze kontrakt.