Fundacja Europa 112 realizuje od 21 czerwca do 15 grudnia 2022 roku zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pod tytułem: „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – IV ETAP” Projekt pn. "Uczmy się bezpieczeństwa". Zadanie polega na przybliżeniu mieszkańcom Powiatu Otwockiego zasad obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w szczególności zasad postępowania w sytuacji zagrożenia w miejscu publicznym z uwzględnieniem szkoleń: pierwszej pomocy przedmedycznej, antyterrorystycznych oraz edukacji ruchu drogowego.


We wtorek, 22 listopada br. w godzinach 10:00-14:00 w Teatrze Miejskim w Otwocku odbędzie się konferencja „Uczymy się żyć bezpiecznie - Dzisiejsze zagrożenia" z udziałem mieszkańców, władz samorządowych i mediów lokalnych. W programie przewidziano szkolenie antyterrorystyczne, szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozmowy z ekspertami i przedstawicielami władz. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dot. m.in. bezpieczeństwa urzędów i pracowników w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, systemów ostrzegana mieszkańców, współpracy z różnymi służbami oraz o tym jak ją usprawnić.


 


plakat_fundacja_europa.jpg (98 KB)