Przypominamy, że jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden pomysł. Nie ma w tym temacie ograniczeń. O tym jakie projekty ostatecznie zostaną zrealizowane zdecydują również mieszkańcy województwa w drodze głosowania.

Zachęcamy również do zapoznania się Informatorem BOM – kompendium wiedzy o Budżecie Obywatelskim Mazowsza: Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.pdf