Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego już po raz 4.ty odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku. Na zaproszenie udziału odpowiedziało kilkadziesiąt organizacji z naszego regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także samorządowcy i urzędnicy z powiatu otwockiego, m.in.: Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki, Grażyna Kilbach Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego, Paweł Walo Wiceprezydent Miasta Otwocka, Piotr Gąszcz Zastępca Burmistrza Józefowa, Kamil Choim Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Witold Kwiatkowski Wójt Gminy Celestynów, Anna Sikora Zastępca Wójta Gminy Wiązowna i Anna Rosłaniec Sekretarz Gminy Wiązowna.

Jak powiedział Krzysztof Szczegielniak - Starosta Otwocki: Odkąd kilka lat temu rozpoczęliśmy tę formę spotkań z trzecim sektorem, nasza współpraca stała się jeszcze ściślejsza. Tego typu formuły pomagają nam się lepiej zrozumieć, docenić to, co już świetnie funkcjonuje, ale też wskazać to, co wymaga poprawy. A w konsekwencji – jeszcze skuteczniej możemy działać dla dobra wspólnego.

Współorganizatorem tegorocznego forum była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Partnerami była Federacja Mazowia i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dzięki tej kooperacji program tegorocznego wydarzenia był wyjątkowo bogaty zarówno w teorię, jak i praktykę.

Na uwagę zasługuje fakt dzielenia się dobrymi przykładami m.in. z zakresu ekonomii społecznej z naszego regionu. Niewątpliwym liderem jest tu Urząd Gminy Wiązowna, gdzie działają ośrodki wsparcia z tego zakresu. Zaprezentowani szeroki wachlarz działań m.in. Centrum Usług Społecznych, jak i Spółdzielni Socjalnej "Odmiana". Doceniając te inicjatywy, Kinga Błaszczyk - Członek Zarządu Powiatu Otwockiego wspomniała o pracach, których celem ma być powstanie podobnego ośrodka - Centrum Wolontariatu - w powiecie otwocki.