Otwocka policja dążąc do wyeliminowania z ruchu drogowego nieodpowiedzialnych kierowców siadających za kółko na podwójnym gazie prowadziła weekendowe działania pn. „Trzeźwy Kierowca 2023”. Podczas akcji drogówka ujawniła 2 nietrzeźwych kierowców oraz 4 osoby prowadzące pojazdy w stanie po użyciu alkoholu. Wszyscy poniosą surowe konsekwencje.

Policjanci dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego prowadzi liczne działania edukacyjno-kontrolne. Ubiegły weekend minął po hasłem „Trzeźwy Kierowca 2023”. Policjanci podczas prowadzonej akcji przeprowadzili blisko 700 badań trzeźwości wśród kierowców. Ujawnili dwie osoby, prowadzące pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz 4 osoby kierujące pojazdami w stanie po użyciu alkoholu. Obok najpoważniejszych naruszeń prawa, policjanci ujawnili 50 wykroczeń w ruchu drogowym, z czego 39 zakończyło się nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.  

Kierowcom jeżdżącym na podwójnym gazie, grodzi surowa odpowiedzialność.

W przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Gdy sprawca odpowiada w warunkach recydywy, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności.

Kierujący pojazdem będący w stanie po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, stwarza zagrożenie w ruchu drogowym!

Pamiętaj… piłeś nie jedź!

sierż. szt. Patryk Domarecki