Bilans kadencji 2018-2024 Starostwa Powiatowego w Otwocku: Pierwsze wnioski
Zmiany, które ukształtowały nasz powiat. Przełomowe inicjatywy w Otwocku z ostatnich lat
  1. Cyfryzacja w Wydziale Ochrony Środowiska umożliwia szybszy dostęp do danych.
  2. Zakup miernika hałasu poprawił jakość życia wzdłuż S17.
  3. Przeniesienie Punktu Paszportowego zwiększyło komfort obywateli.
  4. Podniesienie jakości obsługi klienta w Starostwie.

Kończąca się kadencja samorządu powiatowego w Otwocku to czas intensywnych prac i znaczących zmian, które wpłynęły na codzienne życie mieszkańców. Wśród wielu działań, na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą bezpośrednio naszego środowiska i jakości obsługi w urzędach.

Wydział Ochrony Środowiska stawia na nowoczesność

Nasi mieszkańcy coraz częściej podkreślają, jak ważna jest dla nich szybka i łatwa komunikacja z urzędem. Dlatego też, prace Wydziału Ochrony Środowiska skoncentrowane były wokół cyfryzacji usług. Dzięki nowym rozwiązaniom, dostęp do niezbędnych danych jest teraz o wiele prostszy i szybszy. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na zakup miernika hałasu, co okazało się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza dla mieszkańców przy drodze ekspresowej S17. Ich życie stało się spokojniejsze, a hałas nie zakłóca już codziennego spokoju.

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych dba o mieszkańców

Jakość obsługi klienta to kluczowy element, na którym skupił się Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych. Jednym z najważniejszych działań było przeniesienie Punktu Paszportowego do nowej lokalizacji. To rozwiązanie znacząco ułatwiło mieszkańcom załatwianie formalności i przyczyniło się do podniesienia komfortu korzystania z usług urzędu.

Podsumowując, minione lata były czasem ważnych zmian i modernizacji, które miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia w powiecie. Zrealizowane projekty pokazują, że dzięki wspólnym wysiłkom możliwe jest tworzenie przyjaznego środowiska dla wszystkich mieszkańców.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Otwocku