UM Otwock: Inauguracja nowej Rady Miasta na kadencję 2024-2029
W Otwocku zainaugurowano nową kadencję Rady Miasta, rozpoczynając od uroczystej sesji, która odbyła się w miejscowym Domu Kultury. Wydarzenie to zbiegło się z ważnym momentem dla lokalnej społeczności, otwierając nowy rozdział w zarządzaniu miastem.
  1. Inauguracja IX kadencji Rady Miasta Otwocka odbyła się z udziałem licznych gości i mieszkańców.
  2. Prezydent miasta oraz radni złożyli ślubowanie, zobowiązując się do służby na rzecz lokalnej społeczności.
  3. Podczas sesji wybrano nowe prezydium rady, z Moniką Kwiek na czele jako przewodniczącą.
  4. Prezydent Jarosław Margielski w przemówieniu podkreślił znaczenie współpracy i uczciwości w dążeniu do rozwoju Otwocka.

W pełnej godności i z udziałem przedstawicieli różnych sfer życia społecznego, radna seniorka Barbara Dylejko – Menin otworzyła sesję, która rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Wśród obecnych znaleźli się nie tylko przedstawiciele władz, ale i duchowieństwo, pracownicy miejskich jednostek, a także dyrektorzy oświatowi i mieszkańcy, co świadczy o znaczeniu tego wydarzenia dla lokalnej wspólnoty.

W trakcie sesji, przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej Urszula Król wręczyła prezydentowi Jarosławowi Margielskiemu zaświadczenie o wyborze, gratulując mu jednocześnie wyjątkowego wyniku. Następnie odbyło się ślubowanie 21 radnych, którzy zobowiązali się do służby mieszkańcom, a ich mandat jest wyrazem zaufania społeczności.

"Życzę sobie i Państwu Radnym, żeby ten czas, który został nam powierzony wykorzystać najlepiej jak tylko możemy. Jest to ogromne wyzwanie, aby każdego dnia wymagać przede wszystkim jak najwięcej od siebie. Kierować się uczciwością, sprawiedliwością i pracowitością, troską o dobro wspólne jakim jest nasze Miasto Otwock… Pamiętajmy, że nie jesteśmy tylko wybranymi do pełnienia tych urzędów z danych komitetów i okręgów, tylko wszyscy powołani do tego, aby wspólnie jak najlepiej rozwiązywać problemy Otwocka i wykorzystać szanse jaka stoi przed tym miastem, żebyśmy wprowadzili Otwock na jeszcze wyższy poziom rozwoju… Teraz przyszedł czas, żeby te inicjatywy, które przedstawialiśmy w czasie ostatnich miesięcy zacząć wspólnie ponad wszelkimi podziałami realizować. To będzie wymagało ogromnej pracy, zaangażowania i współpracy, tego musimy wymagać od nas wszystkich… Mogę zapewnić, że będę kontynuował kierunek działań, który został zapoczątkowany. Jeszcze raz dziękuję za ogromne zaufanie. Obiecuję, że uczynię wszystko, aby tych nadziei nie zawieść i wykorzystać ten czas dla Otwocka najlepiej jak tylko jest to możliwe. Dziękuję. Tak mi dopomóż Bóg," powiedział prezydent Margielski.

Sesja zakończyła się wyborem prezydium, które będzie teraz kierować pracami Rady Miasta. Nowo wybrani liderzy, z Moniką Kwiek jako przewodniczącą, podjęli zobowiązanie do aktywnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców, co zwiastuje nowy etap w zarządzaniu lokalnymi sprawami.


Opierając się na: UM Otwock