UM Otwock: Miasto żegna zmarłego z głębokim żalem
Z głębokim żalem informujemy o odejściu Mariana Pokrywki, który przez lata swojej działalności publicznej i zawodowej znacząco przyczynił się do rozwoju naszej wspólnoty.
  1. Marian Pokrywka, były radny Miasta w latach 2002-2006.
  2. Inżynier elektryk, projektant, kierownik pracowni oraz montażu.
  3. Aktywny uczestnik lokalnych stowarzyszeń i inicjator geotermalnych projektów.
  4. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Marian Pokrywka był cenionym inżynierem elektrykiem i konstruktorem, którego zaangażowanie zawodowe objawiało się poprzez liczne projekty, które realizował zarówno w biurze projektowym, jak i na hali produkcyjnej. Jego praca miała znaczący wpływ na lokalną infrastrukturę techniczną.

Poza działalnością zawodową, Marian Pokrywka był również aktywnym członkiem społeczności lokalnej. Jego pasja do rozwoju i innowacji znalazła odzwierciedlenie w działaniach na rzecz różnych stowarzyszeń, takich jak Wspólnota Polska czy Stowarzyszenie Twórczego Myślenia. Szczególnie bliskie jego sercu były inicjatywy skoncentrowane na połączeniu wiary i rozumu, co było wyrazem jego głębokiego zaangażowania w życie intelektualne i duchowe społeczności.

Jako osoba głęboko zaangażowana w rozwój lokalnej przestrzeni, Marian Pokrywka był również inicjatorem przedsięwzięcia mającego na celu lokalizację złoża wód geotermalnych w naszym mieście, co mogłoby przyczynić się do znaczącego rozwoju ekologicznego i ekonomicznego regionu.

W tych trudnych chwilach, wspominając Mariana Pokrywkę, pragniemy przekazać Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia. Jego dziedzictwo i wkład w życie publiczne oraz zawodowe naszej społeczności pozostaną z nami na zawsze.


Na podst. UM Otwock