Dzień Strażaka w Otwocku: Uroczysty apel i przegląd pododdziałów PSP
W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, a kulminacyjnym punktem było wręczenie odznaczeń oraz awansów zawodowych. Apel zakończył się wspólnym posiłkiem i prezentacją sprzętu.
  1. Rozpoczęcie apelu i przegląd pododdziałów.
  2. Wręczenie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni.
  3. Przemowy gości i wyróżnionych strażaków.
  4. Prezentacja sprzętu pożarniczego i strażacka grochówka.

Uroczystość zainaugurowano w siedzibie KP PSP, gdzie st. bryg. Maciej Bieńczyk, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dokonał przeglądu pododdziałów i powitał poczty sztandarowe. Po odegraniu hymnu narodowego, Komendant Powiatowy PSP, st. bryg. Michał Gigoła, przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

Kulminacyjnym momentem apelu było wręczenie odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych i stanowisk. Wyróżnienia przyznano za zasługi w organizacji, funkcjonowaniu i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej.

„Doceniając zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miast i gmin powiatu otwockiego, samorządowcy wyróżnili 12 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Otwocku nagrodami” – poinformowano podczas uroczystości.

Następnie odczytano akt włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu, gm. Karczew do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po tej ceremonii głos zabrali m.in. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków, bryg. Radosław Podgórski podziękował przełożonym za docenienie ich zaangażowania w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną strażacką grochówką oraz prezentacją pojazdów i sprzętu pożarniczego, które stanowią siłę bojową komendy. Była to nie tylko okazja do podsumowania dokonań i osiągnięć strażaków, ale także do integracji i wspólnego świętowania.


Na podst. Straż Pożarna w Otwocku