Trudny drugi kwartał dla PSP Otwock: walka ze skutkami anomalii pogodowych i pożarów
Drugi kwartał 2024 roku to okres intensywnej pracy dla strażaków z naszego powiatu. Zmagali się oni z licznymi pożarami i interwencjami związanymi z anomaliami pogodowymi, które nawiedziły nasz region. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi udało się zminimalizować straty i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Interwencje związane z anomaliami pogodowymi

W dniach 19 i 20 czerwca nasz powiat doświadczył niszczycielskich podmuchów wiatru, które spowodowały znaczne zniszczenia materialne. Do stanowiska kierowania wpłynęło wówczas ponad 470 zgłoszeń o różnych incydentach. Na szczęście, mimo skali zniszczeń, nie odnotowano żadnych ofiar. Strażacy przez kilka dni usuwali skutki nawałnicy, przywracając normalne funkcjonowanie w dotkniętych obszarach.

Pożary budynków i interwencje związane z owadami błonkoskrzydłymi

Oprócz walki z żywiołem wiatru, strażacy musieli radzić sobie z licznymi pożarami budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Każda taka interwencja stanowiła poważne zagrożenie dla mieszkańców, jednak dzięki szybkiej i skutecznej reakcji udało się zminimalizować straty. Warto również wspomnieć o interwencjach związanych z owadami błonkoskrzydłymi, które były częstym zjawiskiem w tym okresie.

Szkolenia i recertyfikacje dla strażaków

Drugi kwartał 2024 roku to także czas intensywnych szkoleń. Udało się zakończyć trwające szkolenia podstawowe dla strażaków ratowników. Ponadto, zorganizowano i przeprowadzono recertyfikację uprawnień z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla strażaków ratowników OSP z powiatu otwockiego. Pierwsze szkolenie z zakresu KPP odbyło się również dla strażaków ratowników OSP z powiatu otwockiego i mińskiego, co znacząco podniosło ich umiejętności i gotowość do działania.

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Końcówka kwartału przyniosła radosne wydarzenie w postaci Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizowane przez ZOSP RP powiatu otwockiego przy wsparciu gminy Celestynów, zawody te były doskonałą okazją do pokazania umiejętności młodych strażaków oraz integracji społeczności lokalnej.

Podsumowanie działań strażaków w drugim kwartale 2024 roku

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca strażacy z naszego powiatu, współpracując z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, podjęli 1097 interwencji. Wśród nich znalazło się 181 pożarów, 746 miejscowych zagrożeń oraz 170 alarmów fałszywych. Strażacy nie ustają w wysiłkach, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, za co należą im się ogromne podziękowania.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich codzienny trud i zaangażowanie, które wkładają w ochronę naszego powiatu. Bez ich poświęcenia i determinacji, skutki ostatnich wydarzeń mogłyby być o wiele poważniejsze.


Według informacji z: PSP Otwock