Miasto Otwock i Gmina Osieck znalazły się w zaszczytnym gronie 22 jednostek samorządowych z całego kraju, których projekty, złożone w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, zakwalifikowano do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego i przedłożenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miasto Otwock opracowało projekt pt. „Bezpieczny pieszy w Otwocku” natomiast Gmina Osieck pt. „Bezpieczny TY …Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”. Każdy z nich, w swoim głównym założeniu, zakłada doświetlanie przejść dla pieszych i poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie. Aktywnym partnerem wnioskujących samorządów, pozostaje cały czas Komenda Powiatowa Policji w Otwocku. Wspólnie budujemy nasze powiatowe bezpieczeństwo.

Profilaktyczne przedsięwzięcia podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku są ściśle powiązane z zadaniami dotyczącymi sfery bezpieczeństwa, realizowanymi przez lokalne samorządy.

Najważniejszy jest tu jednak głos samych mieszkańców, bo to właśnie oni wskazują Policji oraz organom samorządu, w jakich miejscach i dziedzinach można podjąć działania, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo. O tym wszystkim mogliśmy dowiedzieć się na sesjach samorządowych, konsultacjach i debatach z mieszkańcami.

Dzięki własnym spostrzeżeniom, samorządowców, policjantów, dziennikarzy i przede wszystkim samych mieszkańców, wypracowano kierunki działań  mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

W 2017 roku w Otwocku zainicjowano akcję doświetlania przejść dla pieszych, którą kontynuowano w 2018 roku. Mieszkańcy mieli możliwość wskazania tych przejść, które powinny zostać zmodernizowane i poprawione, a przede wszystkim doświetlone.

Powstała w ten sposób lista przejść, również zlokalizowanych w powiecie otwockim, które zostały następnie sprawdzone przez policjantów. Po dokładnej lustracji i analizie wytypowano te, które miało być odświeżone i doświetlone w pierwszej kolejności.

Sukcesywnie miasto Otwock realizowało inwestycje związane z poprawą przejść dla pieszych oraz stworzeniem ich bezpiecznej infrastruktury. Ta inicjatywa jest cały czas kontynuowana. Do stosowania „dobrej otwockiej praktyki” apelowaliśmy do pozostałych samorządów na debatach społecznych.

W 2017 roku, na terenie gminy Osieck ruszyła odblaskowa akcja „ODBLASKOWI - Akcja z odBLASKIEM w Gminie Osieck”, której celem była poprawa widoczności najmłodszych na drogach. W ramach prowadzonych prelekcji, policjanci uczyli dzieci oraz młodzież bezpiecznych zachowań, przekazując im jednocześnie odblaski oraz kamizelki zakupione ze środków własnych i sponsoringu przez gminę Osieck. Tak akcja miała swoją drugą edycję w 2018 roku, a spotkania w ramach tego przedsięwzięcia realizowali policjanci również w na początku 2019 roku.

Te dwa samorządy, Miasto Otwock i Gmina Osieck złożyły projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych wnioski do  programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, aby uzyskać fundusze dla dalszego rozwijania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa.

„Bezpieczny pieszy w Otwocku” to projekt miasta Otwocka, zakładający dalszą modernizację przejść dla pieszych, poprzez ich doświetlanie i stworzenie tym samym takich warunków pieszym, aby korzystając z przejść, czuli się bezpiecznie i byli zauważani przez kierujących.

„Bezpieczny TY …Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZNIEJ w Gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych” to projekt gminy Osieck, zakładający doświetlenie przejść dla pieszych w Osiecku i Pogorzeli, zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego dla strażaków, między innymi fantoma i defibrylatora oraz dalsze kontynuowanie odblaskowej akcji na terenie gminy.

Dwa projekty z powiatu otwockiego znalazły uznanie i razem z pozostałymi 20 projektami z całego kraju, zakwalifikowały się do drugiego etapu w MSWiA.

Ten fakt pokazuje, jak bardzo w powiecie otwockim dba się o bezpieczeństwo i jak w miastach oraz gminach dostrzega się głosy społeczeństwa i potrzebę ciągłej poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Patrząc na bezpieczeństwo z perspektywy ostatnich lat, zaangażowanie w jego poprawę w powiecie otwockim jest bardzo duże, zarówno ze strony Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, jednostek podległych, we współpracy i kooperacji z władzami powiatu oraz wszystkimi miastami oraz gminami .

Zachęcamy do podobnych przedsięwzięć i życzymy, aby te dwa projekty z fazy kwalifikacji przeszły przez cały proces do akceptacji oraz kolejno, do dalszej realizacji.

tekst: dn

zdjęcia przejść: dn

zdjęcie z debaty: ag


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.