Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Najstarsza polska organizacja humanitarna zainaugurowała obchody 100-lecia istnienia. 18 stycznia 1919 roku utworzono organizację Czerwonego Krzyża pod nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Od 100 lat Polski Czerwony Krzyż wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. 

Prezes Oddziału Rejonowego w Otwocku Renata Augustyniak powitała przybyłych gości i przedstawiła w skrócie historię reaktywacji oddziału PCK w Otwocku.

Przez ostatnie 20 lat PCK Otwock może pochwalić się zorganizowaniem kampanii promocyjnej zachowań prozdrowotnych, olimpiadę wiedzy o AIDS jak również przeprowadzono akcję pomocy powodzianom. Nawiązano współpracę z miejscowymi placówkami handlowymi w zakresie przekazywania żywności. Na uwagę zasługuje również Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Puls Otwocka, które organizuje swoje akcje, już od ponad 15 lat a ilość krwiodawców stale rośnie. 

Również program Szkolnych Kół PCK w naszym powiecie powstał z myślą o uczniach, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka, i tak właśnie to działa.

Okolicznościowe statuetki Starosty Otwockiego wręczane przez wicestarostę Krzysztofa Kłóska były okazją, aby podziękować wielu osobom, które na co dzień bezinteresownie pomagają bliźnim. Dobrze, że jest taka przestrzeń, gdzie mogą się spotkać ludzie czyniący dobro. To świadectwo, że można dzielić się swoim sercem i umiejętnościami, służąc drugiemu człowiekowi.

Gośćmi specjalnymi była trzyosobowa grupa przyjaciół z Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz delegacja z partnerskiego miasta Otwocka – Lennestadt z Nadrenii Północnej-Westfalii.