Przed południem Starosta Otwocki Pan Cezary Łukaszewski wraz z Wicestarostą Otwockim Pan Krzysztof Kłósek spotkali się z Wojewodą Mazowieckim Panem Krzysztofem Sipierą, Wiceministrem Panem Andrzejem Bittelem, a także Posłanką Panią Anitą Czerwińską, którzy wręczyli im promesy na budowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie pozyskaliśmy prawie 5 000 000 zł!

W spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku udział wzięli również przedstawiciele Gmin naszego Powiatu i Powiatu Piaseczyńskiego, którzy otrzymali środki na modernizację dróg. Dziękujemy i cieszymy się, że udało się nam pozyskać kolejne środki na rozwój naszej infrastruktury drogowej.

Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie na następujące zadania:
  • Przebudowa dróg powiatowych Nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i ul. Majowej w Otwocku - wysokość dofinansowania 2 544 000,00 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie - wysokość dofinansowania 1 132 000,00 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu - wysokość dofinansowania 1 028 000,00 zł