Kolejne niezwykle konstruktywne i ciekawe spotkanie z mieszkańcami, w ramach organizowanych przez naszą komendę debat społecznych, odbyło się w Dziecinowie, w gminie Sobienie Jeziory. Mieszkańcy dopisali, przybyli bowiem ci, dla których lokalne bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa. Debatę zdominowały zagadnienia dotyczące wprowadzenia rozwiązań, głównie infrastrukturalnych, które dadzą wszystkim mieszkańcom poczucie komfortu i spokoju. Na pytania dotyczące planowanych modernizacji oraz inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 801 odpowiadał przedstawiciel zarządcy drogi. Policjanci zachęcali do podejmowania społecznych inicjatyw i korzystania z takich narzędzi jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Otwoccy funkcjonariusze nie ustają w podejmowaniu społecznych inicjatyw i zachęcania mieszkańców do kontaktu i współdziałania w ramach lokalnych społeczności, dla budowania jak najlepszego poziomu bezpieczeństwa.

Wymianie poglądów, opinii, a przede wszystkim wskazywaniu zagrożeń i składaniu postulatów na poprawę bezpieczeństwa, służą debaty społeczne. Te organizowane dla mieszkańców spotkania z Policją, mają odzwierciedlenie w późniejszych działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez naszą formację, jak również samorządy oraz wszystkie zainteresowane tematem instytucje.

Wczoraj policjanci z otwockiej komendy, komisariatu w Karczewie i posterunku w Sobieniach Jeziorach, spotkali się na debacie społecznej w Dziecinowie. Poziom merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla bezpieczeństwa był bardzo wysoki.

Mieszkańcy dzieli się swoimi odczuciami na temat bezpieczeństwa  w miejscu zamieszkania, składając przy tym wnioski o zainteresowanie się konkretnymi dziedzinami.

Wiele uwagi debatujący poświęcili bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dla mieszkańców Dziecinowa i sąsiednich miejscowości, jak nam przekazali, bardzo ważne jest, aby zmodernizowano lub przebudowano drogę wojewódzką nr 801, albo też stworzono takie rozwiązania, które zmniejszyłyby całkowicie ryzyko występowania zdarzeń drogowych w tym rejonie.

Zaproszony przez policjantów na debatę kierownik obwodu drogowego „Otwock” Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Paweł Floriańczyk, odpowiadał na pytania dotyczące rozwiązań mających usprawnić ruch drogowy w tym rejonie, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pieszym.

Mieszkańcy, sołtys, samorządowcy, strażacy ochotnicy, wszyscy obecni zabierali głos, pytając się między innymi o taktykę prowadzenia interwencji policyjnych czy też występowania zagrożeń kryminalnych na terenie Dziecinowa oraz gminy Sobienie Jeziory.

Na pytania mieszkańców odpowiadali, między innymi: komendant karczewskiego komisariatu podinspektor Paweł Glinka, szef otwockiej drogówki komisarz Jakub Komorowski, wyjaśniając w jaki sposób Policja działa i jakie są kompetencje funkcjonariuszy.

Podczas debaty, moderujący spotkanie nadkomisarz Daniel Niezdropa zachęcał do kontaktu z Policją i aktywnego korzystania z takich narzędzi oraz aplikacji jak: „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Apelował również do obecnych, aby utrzymywali stały kontakt z dzielnicowym.

Na zakończenie policjanci podziękowali wszystkim za przybycie, zapewniając o rozwijaniu współpracy z mieszkańcami i organizacji kolejnych debat społecznych.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi OSP w Dziecinowie Krzysztofowi Grzegrzółce za szczególną pomoc organizacyjną, przygotowanie sali i przede wszystkim udział w debacie społecznej.

nadkom. Daniel Niezdropa