Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Zakres przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie kontroli i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących - własność Powiatu Otwockiego, położonych w:
1) Otwocku przy ul. Komunardów 10 -16 szt. przewodów kominowych;
2) Otwocku przy u. Koszykowej 4 - 8 szt.przewodów kominowych;
3) Otwocku przy ul. Wojskiego 20A - 9 szt. przewodów kominowych.
Sporządzenie protokołów z wykonanego zlecenia w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.

Zapytanie ofertowe


Umowa

Formularz ofertowy


Wydział Gospodarki Nieruchomościami