Wzywamy osobę, która wysłała do Prokuratury Rejonowej w Otwocku pismo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 257 kodeksu karnego, w związku z publikacją pt. „Religia w szkołach się nie sprawdziła”, zamieszczoną na portalu internetowym „Do Rzeczy” - do uzupełnienie braku formalnego, związanego z podaniem danych składającego pismo procesowe. Wymogiem formalnym prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie jest dopełnienie tego obowiązku, określonego w art. 119 § 1 kodeksu postępowania karnego. Pismo nadano w Nowym Sączu w dniu 13 listopada 2019r. Czynności sprawdzające prowadzi podkom. Mariusz Gaładyk, tel. 22 60 41 227.

nadkom. Daniel Niezdropa