Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Przedstawienie osadzone w historii Karczewa to ukazanie realiów życia w latach 80-tych i pokazanie ruchów solidarnościowych w powiecie otwockim. Wspaniała gra młodych aktorów spowodowała długie owacje wśród publiczności. Starosta Otwocki Pan Cezary Łukaszewski pogratulował młodzieży występu i wyraził uznanie, że uczniowie poruszyli tak trudną tematykę.

Tuż po spektaklu i gorących brawach dla występujących, odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Otwocku Pani Grażyna Olszewska i Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Otwocku Pani Kinga Błaszczyk zachęcały publiczność do wsparcia najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

Projekt realizowany w 2019 r. został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.