Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Podczas porannej odprawy kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, kierujący otwocką jednostką podinspektor Przemysław Dębiński serdecznie powitał i złożył gratulacje młodszemu inspektorowi Sylwestrowi Winkowi, któremu na mocy rozkazu Komendanta Stołecznego Policji, powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych. Obecni na odprawie komendanci oraz naczelnicy dołączyli do gratulacji, życząc nowemu zastępcy wyłącznie samych sukcesów w służbie. Młodszy inspektor Sylwester Winek zajmował dotychczas stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI.

Policyjne odprawy to stały punkt mundurowej codzienności. Służą omawianiu ważnych spraw, planowaniu działań oraz akcji, a także doskonaleniu taktyki walki z przestępczością i podejmowaniu ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców przedsięwzięć. Odprawy mają również charakter uroczysty, szczególnie wtedy kiedy odczytywane są rozkazy personalne i komunikaty kadrowe.

Dzisiejsza, poranna odprawa kadry kierowniczej otwockiej komendy miała taki właśnie szczególny charakter. Naczelnik Wydziału Wspomagającego nadkomisarz Andrzej Borowski odczytał rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji do spraw kryminalnych, młodszemu inspektorowi Sylwestrowi Winkowi.

Prowadzący odprawę Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinspektor Przemysław Dębiński serdecznie powitał swojego nowego zastępcę, składając mu przy tym gratulacje.

Dołączyli się do nich wszyscy obecni na odprawie, w tym komendanci komisariatów i naczelnicy wydziałów.

nadkom. Daniel Niezdropa

  • Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych
    Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych
  • Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych
    Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych
  • Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych
    Powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do spraw kryminalnych