Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Na drogach powiatu otwockiego odbyło się już kilka edycji letnich policyjnych działań związanych z motocyklistami. Okres letni i wakacje to czas, kiedy na drogach pojawia się więcej mechanicznych jednośladów, dlatego też policjanci wzorem wcześniejszych cyklicznych akcji, będą prowadzić kolejne kontrole, sprawdzać stan trzeźwości, uprawnienia do kierowania, a także stan techniczny, ze zwróceniem uwagi na prawidłowo działające oświetlenie. Dotychczas realizowane kontrole były pozytywnie odbierane przez motocyklistów, tych zwłaszcza, którzy rekreację i przyjemność z jazdy motocyklem stawiają ponad brawurę.

Policjanci z otwockiej drogówki, zarówno ci pełniący służbę na motocyklach, jak i ci, którzy patrolują powiatowe ciągi komunikacyjne radiowozami, mają jedno główne zadanie – czuwać nad bezpieczeństwem i reagować w przypadku zauważenia, gdy ktoś narusza prawo.

Uświadamianie i edukacja to jeden z ważnych elementów policyjnej służby, który ma uzmysłowić kierowcom i motocyklistom, że wzajemne poszanowanie na drodze, kulturalna jazda to przepustka do bezpieczeństwa.

Policyjne działania „Rozważny motocyklista” służą promocji bezpiecznych zachowań i upowszechnienia wśród motocyklistów poglądu, że na drodze trzeba się szanować. Dlatego policyjne kontrole kierujących motocyklami, mają nie tylko wymiar karnej represji i egzekwowania przepisów prawa. Mają bowiem pokazać, że motocykliści muszą nie tylko uważać na drodze, ale tak z niej korzystać, aby nie utrudniać ruchu innym pojazdom.

To uświadamianie ma działać w obie strony. Dlatego kierowcy podczas kontroli niejednokrotnie słyszą słowa, aby wykonując manewry, upewnić się, czy w pobliżu nie przejeżdża motocykl. Takiego właśnie poszanowania prawa policjanci wymagali podczas dotychczasowych działań „Rozważny motocyklista”.

Na załączonych zdjęciach widać, że motocykliści, którzy szanują życie swoje oraz innych, podróżować będą zawsze z rozwagą. Dziękujemy wszystkim sympatycznym motocyklistom za wspólne zdjęcia i życzymy im zawsze bezpiecznej drogi.

nadkom. Daniel Niezdropa/aw