Kosztorys budowlany - jak przygotować?

Kosztorys budowlany to pierwszy krok, który powinieneś wykonać, planując budowę domu. Dobrzy przygotowany dokument pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów inwestycji oraz może okazać się przydatny podczas starań o kredyt. Jak przygotować kosztorys budowlany i co powinien on uwzględniać?

Przygotowanie kosztorysu

Przed wykonaniem kosztorysu warto zakupić projekt domu. Znając metraż oraz ilość kondygnacji i pomieszczeń, łatwiej będzie Ci przeprowadzić niezbędne wyliczenia i kalkulacje. Często do kupionych projektów jest dołączany wstępny kosztorys, ale zazwyczaj jest to dokument o bardzo ogólnym charakterze, który może służyć jedynie do orientacyjnych wyliczeń.

Wstępny kosztorys możesz jednak potraktować jako szablon uwzględniający wszystkie punkty, które powinieneś wziąć pod uwagę przy przygotowaniu właściwego dokumentu. Prawidłowo przygotowany kosztorys powinien uwzględniać wydatki związane z każdym etapem inwestycji.

Zakup projektu i formalności

Pierwszą kategorią są koszty związane z zakupem projektu oraz formalnościami umożliwiającymi rozpoczęcie budowy. Wydanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia dokumentacji dodatkowej. W kosztorysie należy więc uwzględnić koszty otrzymania warunków zabudowy, warunków przyłączenia mediów oraz sporządzenia szczegółowej mapy działki.

Koszty konstrukcyjne

Kolejną kategorią kosztów są wydatki związane z konstrukcją samego budynku. Należy w nich uwzględnić cenę fundamentów lub płyty fundamentowej, koszty wykonania ścian nośnych i działowych, koszty budowy komina i wentylacji, stropu, dachu oraz koszt wykonania elewacji zewnętrznej.

Elementów konstrukcyjnych, które powinny zostać uwzględnione w kosztorysie, jest sporo. Dla większej przejrzystości warto więc podzielić je na kilka kategorii, w ramach których rozpiszesz bardziej szczegółowe kalkulacje dla każdej z nich.

Stolarka zewnętrzna

W kosztorysie należy określić dokładną liczbę okien i drzwi zewnętrznych oraz oszacować koszt zakupu i montażu bramy zewnętrznej. Podstawą wyceny okien jest ich łączna powierzchnia, specyfika ulokowania oraz typ. Okna dachowe i tarasowe różnią się ceną od tradycyjnych otworów okiennych w ścianie. Na cenę drzwi wpłynie ich termoizolacyjność oraz materiał wykonania.

Wykończenie wnętrza

Kompletny kosztorys powinien zawierać koszty wykończenia wnętrza. Jest to najtrudniejszy do oszacowania punkt kosztorysu ze względu na dużą rozpiętość w cenach materiałów. Do kluczowych podkategorii nalezą wykonanie podłóg, tynkowanie i malowanie ścian oraz sufitów, wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz koszt instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i ogrzewania. W przypadku domów wielokondygnacyjnych trzeba uwzględnić także koszt budowy schodów.

Jak przygotować kosztorys?

Samodzielne przygotowanie kosztorysu jest dość czasochłonnym przedsięwzięciem. Wiele osób decyduje się w związku z tym na zlecenie tego zadania specjaliście. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z automatycznego kalkulatora dostępnego online. Wprowadzając odpowiednie dane, możesz szybko oszacować ogólne koszty budowy, co będzie podstawą do bardziej szczegółowych wyliczeń. W przypadku domów kupionych od dewelopera, jak nowe domy w Piasecznie, kosztorys jest częścią prospektu informacyjnego dla danej nieruchomości.