Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Otwock

Mediator – opis zawodu

Pracownik tego typu zajmuje się mediacjami mającymi na celu uzgodnienie w miarę kompromisowego stanowiska pomiędzy stronami konfliktu prawnego, rodzinnego lub biznesowego. Stanowi bezstronnego pośrednika, który żadnej ze stron nie udziela jednoznacznego poparcia, a jedynie skupia na się wskazywaniu możliwych rozwiązań i płaszczyzn współpracy. Mediacje mogą mieć charakter cywilne, gospodarcze, karne, pracownicze, rodzinne czy równieśniczo – szkolne. Wszystkie te mogą mieć dodatkowo charakter sądowy lub pozasądowy. Tym samym mediator może też pełnić funkcję mediatora rodzinnego czy sądowego, co jest już związane z pewnymi wymogami formalnymi. Musi być to osoba pełnoletnia (zajmować się sprawami cywilnymi) lub ukończyć 26 lat (by prowadzić wszystkie pozostałe typy mediacji), o polskim obywatelstwie, niekarana, niepozbawiona praw publicznych oraz ma za sobą minimum 40-godzinne szkolenie z zakresu istoty i przeprowadzania mediacji.

Szczegóły pracy mediatora szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/jak-wyglada-praca-mediatora/

Mediator – wymagania zawodowe

Do pracy jako mediator potrzebne jest ukończenie wyższych studiów. Dobrym wyborem są psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, prawo lub inne kierunki pokrewne. Mediację można też studiować w formie podyplomowej. To zajęcie dla osób empatycznych, o zdolnościach psychologicznych, umiejących zachować zimną krew, delikatne podejście i bezstronność. Oraz potrafiących myśleć analitycznie i logicznie, oraz wykazywać możliwe legalne metody rozwiązywania konfliktu. By jednak zostać mediatorem wpisanym na listę uprawnionych przez sąd okręgowym, trzeba dodatkowo ukończyć szereg zawodowych staży.

Więcej o tym jak zostać mediatorem przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/jak-zostac-mediatorem-co-zrobic-by-pracowac-jako-mediator/.

Mediator – zatrudnienie i zarobki

Charakter pracy mediatora rzadko ma stałą, etatową postać. To często zajęcie równoległe wobec pracy prawnika czy psychologa. To zajęcie dające duże pole do popisu dla freelancerów, gdyż na ogół jest to zawód wolny. To jednak ma też przełożenie na zarobki, które również pełnią funkcję raczej uzupełniającą bazową pensję. Zarobki mediatora zależą od ilości przeprowadzanych spraw i stawek godzinowych lub za konkretne posiedzenia. Te mogą wynosić między 25 a 200 zł.