Szanowni Państwo,

28 czerwca 2022 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Otwockiego. Wśród wielu jej punktów Radni Powiatowi będą rozpatrywali między innymi Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok.

Jest to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady powiatu. Możemy się z niego dowiedzieć, jaką rolę Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego pełni w naszej społeczności lokalnej, jakie działania podejmuje, a także jakie wyzwania przed nim stoją.

Sesja przewiduje również debatę z udziałem mieszkańców. Każdy, kto chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Chęć udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. W debacie, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wszystkich chętnych do zabrania głosu nt. Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Należy je składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy ul. Górnej 13, do dnia 27 czerwca i godz. 16:50.

Rozpoczęcie sesji Rady Powiatu Otwockiego 28 czerwca br. planowane jest o godz. 16:30 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.


Załączniki:
  • Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Otwockiego - wzór
  • Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok