• Znacie powiedzenie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi? Na pytanie zawarte w tytule głupich odpowiedzi można byłoby zapewne zebrać wiele. Jednak to, że jest ono krótkie i proste w swojej treści wcale nie oznacza, że także błahe i dziecinne. Wręcz przeciwnie, jest ono bardzo skomplikowane. Rola, jaką powinna pełnić i pełni nasza formacja mundurowa jest bowiem postrzegana bardzo różnie zarówno przez opinię publiczną, jak i czasami przez nas samych.