"Dzień Otwarty" rozpoczął się od powitania wszystkich gości przez Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pana Roberta Belinę. Następnie rozpoczęły się różnorodne warsztaty: przyrodnicze witraże, klamerkowe zwierzątka, zaprojektuj swój Świdermajer, sowie opowieści oraz metaloplastyka – liście. W warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież.

Turyści mogli zwiedzać muzeum z ciekawą ekspozycją przyrodniczą, charakteryzującą podstawowe typy siedlisk i gatunki fauny występującej na terenie MPK oraz wystawę prezentującą pamiątki etnograficzne i kulturowe z regionu kołbielskiego oraz przedmioty archeologiczne.

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.