Celem konkursu jest przede wszystkim poznanie naszego regionu, jego przeszłości i teraźniejszości, pogłębienie wiadomości o miejscu zamieszkania, tradycjach i obrzędach, zabytkach oraz przedstawienie wyjątkowych osób, pochodzących z naszego powiatu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy IV- VI) oraz szkoła podstawowa (klasy VII- VIII).


Konkurs odbędzie się 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli.


Do pobrania:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszenia do XIX Powiatowego Konkursu Krasomówczego dotyczący RODO