Upadłość konsumencka a mieszkanie własnościowe w Otwocku — co musisz wiedzieć?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nierzadko jedyny sposób na uwolnienie się od długów. Wiąże się to jednak z utratą wszelkich dóbr majątkowych, w tym mieszkania. W poniższym artykule przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli posiadasz mieszkanie własnościowe w Otwocku i chcesz zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy mieszkanie jest wyłączone z masy upadłości?

Syndyk po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez dłużnika ma obowiązek sporządzić listę majątku, wyłącza z niej jednak przedmioty codziennego użytku oraz te, które potrzebne są do pracy i dalszej egzystencji. W skład masy upadłości nie wlicza się zatem telefonów komórkowych, lodówek czy pralek.

Każdy człowiek musi jednak mieć gdzie mieszkać, czy to zatem oznacza, że mieszkanie jest wyłączone z masy upadłości? Niestety nie, mieszkanie własnościowe jest często najważniejsze, bo to ono w łatwy sposób może pokryć długi.

Sąd może jedynie zapewnić dłużnikowi kwotę na wynajem mieszkania, musi ono się jednak znajdować w Otwocku bądź w okolicznych miejscach, miastach koło Otwocka. Jak dokładnie wygląda uwalnianie się od długów w Warszawie i okolicach, warto przeczytać na stronie: upadlosckonsumencka.expert/upadlosc-konsumencka-warszawa/, którą prowadzi prawnik specjalizujący się w upadłości konsumenckiej.

Co z mieszkaniem po upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości, syndyk musi przeprowadzić wszelkie formalności związane ze sprzedażą mieszkania, by jak najszybciej spłacić wierzycieli. W sytuacjach, w których dłużnik okazuje się współwłaścicielem mieszkania, do majątku wchodzą także jego udziały. Te dość często okazuję się trudne do sprzedaży, istnieje zatem możliwość złożenia wniosku przez syndyka o wyłączenie udziału z nieruchomości z masy upadłości.

Na czas sprzedaży, dłużnik może dalej zamieszkiwać w swoim miejscu, czas ten zwykle określony jest z góry przez sędziego. Upadły zwykle korzysta ze swojego mieszkania, do czasu aż nie zostanie ono sprzedane, zwykle trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy.

Potrzeby mieszkaniowe dłużnika zostają w ten sposób spełnione, ważne jest jednak by nie zakłócać sprzedaży mieszkania.

Czy syndyk może wyrzucić z mieszkania?

Po sprzedaży mieszkania, upadły musi znaleźć inne mieszkanie w Otwocku lub w innej pobliskiej miejscowości. Z kwoty uzyskanej przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnej zostaje wydzielona kwota odpowiadająca czynszowi mieszkaniowemu za okres od roku do dwóch lat. Jednak, by otrzymać taką pomoc, należy złożyć wniosek do sędziego-komisarza. Sytuacja mieszkaniowa dłużnika zostaje potem omówiona z syndykiem, przy wydzielaniu kwoty brane są pod uwagę potrzeby mieszkaniowe oraz ilość osób na utrzymaniu dłużnika.

Przetargi i aukcje mieszkaniowe w Otwocku

Syndyk jest zobowiązany powiadomić dłużnika o sprzedaży mieszkania co najmniej dwa tygodnie przed terminem. Mieszkania zadłużone trafiają zwykle na licytacje internetowe, takim sposobem można znaleźć mieszkanie w Otwocku. Aukcja umieszczona przez syndyka powinna zawierać informacje o czasie, miejscu i warunkach przetargu. Oferty zadłużonych mieszkań można także szukać na stronie kancelarii syndyka, innych stronach ogłoszeniowych, a nawet w otwockich czasopismach lokalnych. Miejsce i sposób obwieszczania o sprzedaży mieszkania nie jest w żaden sposób uregulowany prawnie. Każdy może wziąć udział w przetargu mieszkaniowym, należy jednak spełnić wymagania określone przez syndyka lub wpłacić wadium, które gwarantuje uczestnictwo w licytacji.