PMDK w Otwocku gościł OSPAR, ponieważ na terenie powiatu otwockiego działa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej (jedna z trzech placówek specjalnie wyróżniona w ćwierćwiecznej historii warszawskiej imprezy). W Ośrodku przy ulicy Majowej pracują (prowadząc zespół „HiT”) m.in.: Pani Magdalena Solińska oraz Pan Robert Czerniecki, którym organizatorzy OSPAR-u nadali tytuł „Kreatywnych instruktorów-wychowawców 25-lecia Sceny”. Tą samą godnością wyróżniono za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej: Pana Marka Połynko oraz Panią Ewę Teresę Pręgowską. Rodowitym otwocczaninem jest pomysłodawca-inicjator warszawskiego przedsięwzięcia, dyrektor Sceny OSPAR dr Mieczysław Sędzicki.

OSPAR to jedna z większych inicjatyw scenicznych o w pełni integracyjnym charakterze, mająca na celu budowanie potencjału dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Organizowana nieprzerwanie od 1996 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej, prezentuje osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży z placówek specjalnych, poprawczych, opiekuńczych, wychowawczych. Umożliwia integrację, pozytywną rywalizację na polu artystycznym oraz daje szansę nagrodzenia wykonawców oraz ich opiekunów (tytuł „kreatywny instruktor-wychowawca” oraz „kreatywny dyrektor”). Ze względu na swój niepowtarzalny charakter jest największą i najdłużej organizowaną tego typu imprezą w Polsce.

W nastrój świąteczny prezentując kolędy publiczność wprowadził Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, prowadzony przez Panią Alicję Bieńkowską. Następnie zaprezentowała się placówka z Józefowa - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”. W wykonaniu młodych artystów pod kierunkiem Pani Doroty Niedźwiedzkiej wysłuchano utworów „We are the world” Micheal’a Jackson’a i Rrionel’a Richi’e, „Nadchodzi czas. Gdy zawołać trzeba w głos! Kiedy świat, musi razem pójść. Śmierci pełno w krąg - czas naprawić błąd. Szanse dać, życiu szanse dać!”. Po tej prezentacji publiczność oklaskiwała występ grupy tanecznej „HiT” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku. Wystąpił także laureat godności „kreatywny dyrektor 25-lecia OSPAR” Pan Romuald Sadowski oraz duet Marek Połynko oraz Igor Tsurkan (gość, saksofonista z Odessy). W kolejnym punkcie licznie zgromadzona w PMDK publiczność mogła podziwiać wyjątkowo widowiskowe pokazy taneczne w wykonaniu gospodarzy, tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury oraz Akademii Tańca Reliese. Grupa „Reliese Team Kids Otwock” zaprezentowała mix 12 tańców, natomiast „Otwocka Grupa Taneczna” oraz „Teatr Tańca” prowadzony przez Panią Magdalenę Bany m.in. prezentację taneczną do słów "Dobrze widzi się tylko sercem".

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Starosty Otwockiego Pana Krzysztofa Szczegielniaka, Prezydenta Miasta Otwocka Pana Jarosława Margielskiego, JM Rektor APS Pani prof. Barbary Marcinkowskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka.