Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Powiat Otwocki z Otwock, miasto z dobrym klimatem. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 6 813 522,05 zł. Miasto przeznaczy aż 6 500 000 zł na tę inwestycję. Pozostałe środki na zadanie, które przekroczy 17 000 000 zł, pochodzą ze środków Powiatu.

Inwestycja realizowana jest przez firmę TOWEMO Monika Szczygieł.