Przedmiotem podpisanej umowy jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II w Otwocku. Umowa została zawarta z firmą ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy.

Wartość realizowanej umowy to 2 967 990,00 zł brutto.

Termin realizacji robót budowlanych to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach zadania na odcinku od ul. Majowej do skrzyżowania z ul. Kościelną w Otwocku zostanie wykonana ścieżka pieszo - rowerowa z nawierzchni asfaltowej, wykonane doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowana istniejąca sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, zostanie wybudowany kanał technologiczny.