Powiat Otwocki jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadpodstawowych, które kształcą młodzież na różnorodnych kierunkach nauki. Absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 mogą wybrać szkołę ponadpodstawową spośród 5 mieszczących się na terenie powiatu otwockiego: Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, Liceum Ogólnokształcącego nr III im. J. Słowackiego oraz Zespołu Szkół im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Karczewie.

Szkoły z naszego powiatu oferują różnorodne możliwości rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach informatora edukacyjnego. We wszystkich szkołach i placówkach staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki. Uczy w nich doskonała kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce naukowe. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z tegoroczną ofertą edukacyjną, byście mogli dokonać jak najlepszego wyboru. – zachęca ósmoklasistów we wstępie publikacji Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak.

Do pobrania: Szkolny Informator Powiatowy 2023/2024