• W ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej zostanie wybudowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym na przecięciu ulic Batorego/Karczewskiej i Matejki wraz z przebudową kolidujących instalacji podziemnych. Jednocześnie zostanie wykonana nowa nawierzchnia na ul. Karczewskiej w stronę miasta Karczew - dołączenie się do wcześniejszej nakładki. Wartość inwestycji szacowana jest na 5 793 186,95 zł. Przetarg na wykonanie pac wygrała firma TOMIRAF Sp. z o.o. Sp. k z Woli Karczewskiej. Miasto Otwock na realizację inwestycji udzieli pomocy celowej w wysokości do 700 000,00 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2023 roku.

  • Druga inwestycja dotyczy modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II. Prace te możliwe są dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Otwocki pozyskał z programu Inwestycji Strategicznych kwotę w wysokości 3 562 500,00 zł. zł. Wartość inwestycji szacowana jest na 4 397 853,73 zł zł. Przetarg na wykonanie prac wygrała firma Freyssinet Polska Sp. z o.o., która będzie miała za zadanie opracować kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać decyzje zeznające na budowę dwóch obiektów mostowych przechodzących nad rzeką Świder w miejscowości Sępochów. W ramach zadania Wykonawca również dokona modernizacji jednego obiektu mostowego zwiększając jego nośność oraz doprowadzając do zapewnienia normatywnych wymiarów infrastruktury drogowej na nim oraz wykona dojazd asfaltowy do obiektu od strony m. Sępochów. Zakończenie prac przewidziane jest na grudzień 2024 roku.


Cieszymy się, że zrealizowanie inwestycji będzie możliwe. Umowy z firmami wykonawczymi podpisał Starosta Otwocki - Krzysztof Szczegielniak wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych - Pawłem Grzybowskim.


DSC02223.JPG (3.91 MB)


DSC02224.JPG (4.09 MB)


DSC02234.JPG (4.16 MB)


DSC02244.JPG (4.09 MB)